Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Θα γίνει μάθημα;

Τι οκτώ τι εννιά, στρατιωτικοί που έχουν προσβληθεί από φυματίωση. Εκείνο που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι είτε πρόκειται για στρατιωτικούς, είτε για άλλους εργαζόμενους, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να στέλνονται χωρίς εμβολιασμούς και χωρίς τη λήψη προληπτικών μέτρων για να υπηρετούν πρόσφυγες και μετανάστες. Το πάθημα του Τσεπελόβου, θα γίνει άραγε μάθημα για την κυβέρνηση;